Μνημόνιο Συνεργασίας και Κατανόησης (Memorandum of Understanding – MoU) υπέγραψαν οι φορείς «Διεθνή Ναυτική Ένωση εν Ελλάδι» και «Ελληνική Εταιρεία Logistics», σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, στον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Πειραιώς.

Με την υπογραφή του MoU ουσιαστικά και οι δύο πλευρές αποδέχτηκαν από κοινού την συνεργασία τους με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Αναλυτικότερα, συμφώνησαν να συμμετέχουν στην προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων για ζητήματα που απασχολούν τους τομείς της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics στη χώρα μας, απευθυνόμενοι σε ελληνικούς και διεθνείς φορείς, να υποβάλλουν προτάσεις ενώπιον των Ελληνικών Αρχών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνών Οργανισμών, καθώς και να διαχειρίζονται από κοινού αναπτυξιακά και ερευνητικά προγράμματα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες τους.

Επιπρόσθετα, η EEL και η ΔΝΕ συμφώνησαν να αναλάβουν πρωτοβουλίες με σκοπό την ενθάρρυνση της τεχνολογικής αναβάθμισης των κλάδων τους στη χώρα μας, όπως και να συνεργάζονται με άλλους οργανισμούς για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο της Ευρώπης του γενικού και containerized φορτίου μέσα από συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες. Φυσικά, οποιαδήποτε είδους σύμβαση απαιτείται προς την επίτευξη των ανωτέρων δράσεων θα υπογράφεται και από τα δύο μέρη.

Τέλος, αποφάσισαν να διεξάγουν πανελλήνιες και διεθνείς έρευνες, συγκεντρώνοντας και προωθώντας επιστημονικές πληροφορίες που αφορούν στην ανάπτυξη των τομέων της ναυτιλίας, της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics. Παράλληλα, θα διοργανώνουν κάθε είδους επιμορφωτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια για τους αναφερόμενους κλάδους, ενώ θα προωθήσουν και προγράμματα πρακτικής άσκησης σπουδαστών σε σχετικές επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Στο πάνελ συζήτησης που ακολούθησε, συζητήθηκαν τρέχοντα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας αλλά και των λιμένων, ενώ αναδείχθηκαν και τα προβλήματα που απορρέουν από τον πόλεμο στη Ουκρανία, καθώς και την πανδημία της Covid 19.

To πάνελ, το οποίο συντόνισε ο Ναυτιλιακός Δημοσιογράφος της εφημερίδας Ναυτεμπορική κος Αντώνης Τσιμπλάκης, συμμετείχαν εκτός από τον Πρόεδρο της ΔΝΕ κο Αντώνιο Βενιέρη, και τον Πρόεδρο της EEL κο Βασίλη Ζεϊμπέκη, ο Δρ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Λιμένων Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κος Σταμάτης Κόβερης, Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης, ο κος Δημήτρης Ιατρίδης, Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ο κος Δημήτρης Κατσαδάκης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Orphee Beinoglou, καθώς και ο κος Γιώργος Μαρωνίδης, Δικηγόρος Ναυτιλιακού & Μεταφορικού Δικαίου της Δικηγορικής Εταιρείας Μαρωνίδης & Συνεργάτες.

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star