Πυρετός διεργασιών πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα, υπό τον Αναπληρωτή Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην Ε. Ένωση Πρέσβη Ι. Γκίκα, για το θέμα των λεγόμενων «λωρίδων αλληλεγγύης» και της δυνατότητας συμβολής της Ελλάδος στην προσπάθεια διευκόλυνσης του απεγκλωβισμού και μεταφοράς σιτηρών από την Ουκρανία. 

Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες που έλαβε η Γενική Γραμματεία Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας από τις λιμενικές αρχές αναφορικά με τις δυνατότητες του εθνικού λιμενικού συστήματος να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, αναδείχθηκε ότι οι λιμένες της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρούπολης πληρούν τα πολυτροπικά και γεωγραφικά κριτήρια για να παίξουν το ρόλο των κόμβων εξαγωγής σιτηρών της Ουκρανίας σε προορισμούς εκτός Ε.Ε.

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων κ. Κυριαζόπουλος συμμετείχε σε νέα τηλεδιάσκεψη της Μόνιμης Εθνικής Αντιπροσωπείας στην ΕΕ με την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών DG MOVE κ. Bakran, με παράλληλη συμμετοχή μεταξύ άλλων του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ Α.Ε.),  του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ Α.Ε.) και του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης (ΟΛΑ Α.Ε.), όπου επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα συμβολής των δύο λιμένων στην προσπάθεια δημιουργίας εναλλακτικών οδών, παρακάμπτοντας τους λιμένες της Μαύρης Θάλασσας αλλά και τη διακίνησή τους μέσω των Στενών του Βοσπόρου.

Από τις επιμέρους παρουσιάσεις των εμπλεκόμενων φορέων, προέκυψε ότι κατόπιν συγκεκριμένων ενεργειών αναβάθμισης του σιδηροδρομικού δικτύου αλλά και των δυνατοτήτων αποθήκευσης και φόρτωσης των δύο λιμένων το αμέσως επόμενο διάστημα, η τρέχουσα δυνατότητα εξαγωγών σιτηρών από τους δύο λιμένες (που ανέρχεται σήμερα στους 50,000 τόνους μηνιαίως), δύναται να δεκαπλασιαστεί.

Με αυτή την προοπτική, η δυνατότητα εξαγωγής ουκρανικών σιτηρών μέσω των λιμένων της χώρας  αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη δημιουργία εναλλακτικής οδού διοχέτευσής τους.

Κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΕΕ, η Γενική Γραμματεία Λιμένων συντονίζει την αποστολή στην Εθνική Αντιπροσωπεία το συντομότερο δυνατόν των απαραίτητων επενδυτικών αναγκών των λιμένων σε μηχανολογικό εξοπλισμό και αποθηκευτικούς χώρους για να διερευνηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι δυνατότητες αξιοποίησης των αδιάθετων πόρων των διαρθρωτικών ταμείων και την υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών για την πραγματοποίησή τους.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star