Η εθελοντική δράση της ομάδας Beach Cleaning και 5 δυτών στον λιμένα των Αγίων Αποστόλων Αττικής είχε σαν αποτέλεσμα να συλλεχθούν μέσα σε 5 ώρες, 710 κιλά απορριμμάτων αρκετά από τα οποία φαίνεται πως είχαν πεταχτεί σχετικά πρόσφατα.

Όπως είπε στο ethnos.gr εκπρόσωπος των εθελοντών Κωνσταντίνος Φούρλας “δυστυχώς το λιμάνι είναι γεμάτο από μεγάλα άχρηστα αντικείμενα που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον και επί πλέον είναι και επικίνδυνα για όσους το χρησιμοποιούν διότι στο βυθό υπήρχαν δίχτυα και άγκυρες όλα ένα κουβάρι. Έχει πολλά πράγματα ακόμα μέσα και θα χρειαστεί τουλάχιστον άλλη μία δράση για να καθαριστεί”.

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα υπάρχουν συνάνθρωποί μας που πετούν εσκεμμένα απορρίμματα στην θάλασσα, εκτός από αυτά που παρασύρονται από τον χερσαίο χώρο. Είναι πράγματι λυπηρό !   

Πηγή: ΕΘΝΟΣ

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star