Την πλήρωση, με διαγωνισμό, εννέα (09) κενών οργανικών θέσεων πλοηγών του κλάδου Αρχιπλοηγών – Πλοηγών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως εξής :

– Τέσσερις (04) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά

– Δύο (02) θέσεις για τον Πλοηγικό Σταθμό Θεσσαλονίκης

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ηρακλείου

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Καλαμάτας

– Μία (01) θέση για τον Πλοηγικό Σταθμό Ρόδου

Η προκήρυξη και πληροφορίες στον σύνδεσμο:

https://www.ynanp.gr/el/anakoinwseis/prokhry3h-diagwnismoy-gia-thn-plhrwsh-ennea-09-kenwn-organikwn-8esewn-plohgwn-toy-kladoy-arxiplohgwn-plohgwn-toy-ypoyrgeioy-naytilias-kai-nhsiwtikhs-politikhs/

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star