Υπεγράφη από το Λιμενικό Ταμείο Νομού Χανίων η ανάθεση (μετά από διαγωνισμό) της μελέτης “Έργα βελτίωσης των Λιμενικών Υποδομών στο αγκυροβόλιο της νήσου Γαύδου”, αρχικού προϋπολογισμού € 90.000 συν ΦΠΑ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του κρατικού Λιμενικού Ταμείου Χανίων Δήμητρης Βιριράκης (Dimitrios Virirakis) πρόκειται για «Ένα αίτημα πολλών ετών, απόλυτα αναγκαίο για το ακριτικό νησί μας, πήρε τον δρόμο για την υλοποίηση του».

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star