Η πόλη του Πειραιά κατέλαβε την 9η θέση διεθνώς στον αναγνωρισμένο Δείκτη Xinhua-Baltic International Shipping Center Development (ISCD).

Ο δείκτης ISCD παρέχει μια ετήσια ανεξάρτητη κατάταξη της απόδοσης των μεγαλύτερων πόλεων του κόσμου που προσφέρουν λιμενικές και ναυτιλιακές επιχειρηματικές υπηρεσίες με βάση τρεις κύριες διαστάσεις – λιμενική υποδομή, ναυτιλιακές υπηρεσίες και γενικότερο επιχειρηματικό περιβάλλον – και 16 δευτερεύοντες δείκτες για την αξιολόγηση της συνολικής απόδοσης 43 πόλεων παγκοσμίως.

Ο διεθνής δείκτης βασίζεται σε έναν συνδυασμό μετρήσεων, όπως η διεκπεραίωση φορτίου, το βύθισμα και το μήκος αγκυροβόλησης πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, λοιπών επιχειρηματικών παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των επαγγελματιών παρόχων ναυτιλιακών υπηρεσιών, όπως δικηγόροι και ναυλομεσίτες καθώς και αξιολογήσεις του γενικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών δασμών και των επιδόσεων της εφοδιαστικής.

Για την ιστορία η λίστα των πρώτων 10 ναυτιλιακών κέντρων είναι:

  1. Σιγκαπούρη,
  2. Λονδίνο,
  3. Σαγκάη,
  4. Χόνγκ – Κονγκ,
  5. Ντουμπάι,
  6. Ρότερνταμ,
  7. Αμβούργο
  8. Νέα Υόρκη
  9. Πειραιάς
  10. Ningo – Zhoushan
Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star