Σε ποιοτική αναβάθμιση βρίσκεται το ελληνικό νηολόγιο το 2022, καθώς πλέον συγκροτείται από νεότευκτα πλοία νεότερης και σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος ηλικίας των πλοίων που ενεγράφησαν στο ελληνικό νηολόγιο στο επτάμηνο του 2022 είναι περίπου κατά 10 έτη μικρότερος από αυτά που διεγράφησαν.

Σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Ναυτιλίας τα 22 πλοία που εγγράφηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο του τρέχοντος έτους στο ελληνικό νηολόγιο έχουν μέσο όρο ηλικίας τα 3,5 έτη, ενώ η ολική χωρητικότητά τους ανήλθε σε 1.438.404 κόρους.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από αυτά 12 είναι κατασκευής του 2022, 4 ναυπηγήθηκαν το 2021 και ένα το 2020. Αναφορικά με τα πλοία που διαγράφηκαν το πρώτο επτάμηνο του 2022 ανήλθαν σε 30 και ο μέσος όρος ηλικίας τους ήταν τα 13 έτη, ενώ το σύνολο της χωρητικότητάς τους ανερχόταν σε 2.089.923 ολικούς κόρους. Από αυτά, τα 25 ήταν έτους κατασκευής από το 2001 έως το 2010 και άλλα 5 από το 2010 έως το 2013.

Ποιοτικό νηολόγιο

Σημειώνεται ότι η προσέλκυση πλοίων στο εθνικό νηολόγιο αποτελεί μία από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Ναυτιλίας, με απλοποίηση και εκσυγχρονισμό των διαδικασιών μέσω αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών διαδικασιών. Ισχυρό πλεονέκτημα της χώρας για την προσέλκυση πλοίων στην ελληνική σημαία αποτελεί η ποιότητα του ελληνικού νηολογίου.

Πιο συγκεκριμένα, το ελληνικό νηολόγιο εξακολουθεί να παραμένει στο «κλειστό club» των σημαιών του προγράμματος QUALSHIP 21 της αμερικανικής ακτοφυλακής για το 2022-2023. Επίσης, η Ελλάδα παραμένει στον Λευκό Κατάλογο STCW του ΙΜΟ, στον Λευκό Κατάλογο του Paris MoU και του Tokyo MoU, αλλά και στον πίνακα Κρατών Σημαίας με τις καλύτερες επιδόσεις και θετικούς δείκτες του Διεθνούς Ναυτικού Επιμελητηρίου (ICS).

Σύμφωνα με το Paris MoU, η ελληνική σημαία είναι η έκτη ποιοτικότερη στον κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Επιτροπή του Μνημονίου των Παρισίων (Paris MoU) δημοσιεύει, σε ετήσια βάση, τις λίστες που κατατάσσουν τις σημαίες κρατών με βάση την ποιότητά τους.

Οι τρεις λίστες (Λευκή, Γκρι και Μαύρη) κατατάσσουν τα νηολόγια με βάση τον αριθμό των επιθεωρήσεων και των κρατήσεων των πλοίων τους που έχουν πραγματοποιηθεί σε διάστημα τριών ετών (2019-2021). Το ελληνικό νηολόγιο βρέθηκε για μία ακόμη φορά στη Λευκή Λίστα, κατακτώντας την 6η θέση, ενώ πέρυσι βρισκόταν στην 7η θέση.

Πηγή : Πάρης Τσιριγώτης, ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star