Τούτα τα γαλανά νερά που σε τυλίγουν

Ω τέκνο δουλικό του ελεύθερου –

Μίλα, ποια είναι τούτη η θάλασσα, ποια τούτη η ακτή!

Μην είναι τούτο το στενό, της Σαλαμίνας ο βράχος;

Τούτες οι σκηνές – η ιστορία τους δεν είναι άγνωστη –

Ορθώσου και πάλι, βρες το ανάστημά σου!

Απ’ των προγόνων σου τις στάχτες αναγεννήσου,

Από τ’ αποκαΐδια της αρχαίας τους πυράς…

Λόρδος Μπάιρον, απόσπασμα (μτφ) από το ποίημα «Γκιαούρ»

Ναυμαχία της Σαλαμίνας, Τέλη Σεπτεμβρίου 480 π.Χ.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star