Επιχείρηση καθαρισμός του βυθού της Υδρούσας (Κατραμονήσι), του μικρού νησιού που βρίσκεται απέναντι από τις ακτές της Βούλας, οργάνωσε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης σε συνεργασία με την XTERRA Greece.

Η δράση “CLEAN OCEAN” έγινε το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου, στην Α΄Πλαζ Βούλας – ATHINES By The Sea, η οποία θα φιλοξενήσει στις 15-16 Οκτωβρίου το 9ο XTERRA Open Water Swimming Challenge 2022, τον μεγάλο κολυμβητικό αγώνα της XTERRA Greece.

Αυτό που αποκτά όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι από τον βυθό ανελκύστηκαν λάστιχα αυτοκινήτων τα οποία χρονολογούνται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Η επίλεκτη Ομάδα Ειδικών Αποστολών Αιγάλεω και η ομάδα της XTERRA GREECE, με ειδικό εξοπλισμό για την ανέλκυση ογκωδών αντικειμένων, ανέσυραν από το βυθό 27 μεγάλα λάστιχα αυτοκινήτων βάρους περίπου 1,2 τόνων που αποτελούσαν εστία μόλυνσης για το θαλάσσιο οικοσύστημα.

Τα λάστιχα τα χρησιμοποιούσαν οι Γερμανικές κατοχικές δυνάμεις για την κατασκευή ντόκων ώστε να δένουν πλοιάρια που ανεφοδίαζαν το νησί.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star