Ανακοινώθηκαν επισήμως στις Βρυξέλλες οι πόλεις που θα διοργανώσουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Θάλασσα (European Maritime Day) για τα έτη 2025 – 2029, με το Ηράκλειο της Κρήτης να αναλαμβάνει τη διοργάνωση για το 2028, δεκατρία χρόνια μετά τη διοργάνωσή της από την πόλη του Πειραιά.

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Θάλασσα είναι το ετήσιο σημείο συνάντησης και δικτύωσης της ναυτιλιακής για την υποστήριξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τις θαλάσσιες υποθέσεις. Η εκδήλωση διοργανώθηκε για πρώτη φορά επίσημα στις 20 Μαΐου 2008 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε χρόνο το Μάιο σε όλη την Ευρώπη.

Η κύρια εκδήλωση είναι το συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ημέρας για τη Θάλασσα, που περιλαμβάνει συνεδρίες με τη συμμετοχή υψηλού επιπέδου και βασικών εμπειρογνωμόνων, εργαστήρια ενδιαφερομένων καθώς και συναντήσεις B2B matchmaking και έκθεση. Προσελκύει τακτικά περισσότερους από 1.000 συμμετέχοντες (στη Ραβέννα της Ιταλίας φέτος οι συμμετέχοντες ξεπέρασαν τους 2.000, αφού το γεγονός είχε υβριδική μορφή) – υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ενδιαφερόμενους ναυτιλιακούς φορείς, επαγγελματίες του κλάδου και ΜΚΟ – από όλη την ΕΕ.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star