Εγκαινιάστηκε ο νέος σταθμός Φόρτωσης Φορτηγών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG Truck Loading Station) στον Τερματικό Σταθμό LNG, στη Ρεβυθούσα. Ο σταθμός συνιστά την πρώτη ανάλογη εγκατάσταση στη Nοτιοανατολική Ευρώπη, καθιστώντας την Ελλάδα κόμβο ανεφοδιασμού και διανομής για την ευρύτερη περιοχή.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε με 3,16 εκατομμύρια ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του προγράμματος POSEIDON MED II) και συντελεί σημαντικά στη λειτουργική ευελιξία του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, καθώς εξασφαλίζει περαιτέρω διανομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χώρα, ακόμη και σε περιοχές που η πρόσβαση μέσω δικτύου είναι δύσκολή ή και αδύνατη.

Η ολοκλήρωση και παράδοση προς χρήση του σταθμού βυτιοφόρων LNG αποτελεί υποέργο του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές υποδομές της χώρας. Εξασφαλίζεται έτσι η επάρκεια φυσικού αερίου μακροπρόθεσμα αλλά και για την αντιμετώπιση του δύσκολου χειμώνα λόγω της ενεργειακής κρίσης, ενώ ταυτόχρονα επιτυγχάνεται και η δραστική μείωση στις εκπομπές CO2, με την αντικατάσταση ρυπογόνων καυσίμων όπως το πετρέλαιο.

Η υλοποίηση των  κρίσιμων  έργων του Τερματικού Σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 250 εκατ. ευρώ, έχει συγχρηματοδοτηθεί με 65 εκατ. ευρώ από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), του ΕΠΑΝΙΙ και του ΕΠΑΝ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΣΠΑ 2007-2013 και του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 αντίστοιχα.

O Επικεφαλής της μονάδας Ελλάδα – Κύπρος, Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής & Αστικής Πολιτικής (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Κάρστεν Ράσμουσεν, ο οποίος παρευρέθηκε στα εγκαίνια, δήλωσε: «Η επένδυση στον σταθμό φόρτωσης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) σε βυτιοφόρα αποτελεί σημαντικό στοιχείο της προσπάθειας για ασφαλείς και διαφοροποιημένες πηγές εφοδιασμού των Ελλήνων πολιτών με φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει από τα καλύτερα ενεργειακά μίγματα στην Ευρώπη».

«Σήμερα, είναι μία πολύ μεγάλη ημέρα, για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας και αυτοτέλειας της χώρας μας», δήλωσε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης και συνέχισε: «Μία πρωτοβουλία που παίρνει η ΔΕΣΦΑ με απόλυτη στήριξη της Ελληνικής κυβέρνησης, μία πρωτοβουλία που φέρνει τη χώρα μας σε πολύ καλύτερο σημείο σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες σε επίπεδο ενεργειακής αυτονομίας, σε μία περίοδο μάλιστα που εκτός από τους πρωτοβουλίες που λαμβάνει η σημερινή κυβέρνηση η ελληνική ναυτιλία, περισσότερο από ποτέ, κυρίως χάρη στη διορατικότητα της Ελληνικής πλοιοκτησίας, αυτή τη στιγμή ελέγχει το 25% σε παγκόσμιο επίπεδο, των LNG carriers».

Κλείνοντας, ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε: «Καλωσορίζουμε ως Υπουργείο Ναυτιλίας και νησιωτικής πολιτικής τα εγκαίνια του νέου τερματικού σταθμού ένα έργο το οποίο θα αναβαθμίσει σημαντικά και την ενεργειακή αυτονομία, την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας αλλά και ολόκληρης της νοτιανατολικής Ευρώπης, θα δώσει τη δυνατότητα για νέες χρήσεις του φυσικού αερίου σε νέες εφαρμογές και θα αναβαθμίσει τον ρόλο της χώρας μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή».

Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Μαρία Ρίτα Γκάλι, ανέφερε ότι μέχρι το Σεπτέμβριο είχαν έλθει στη Ρεβυθούσα 60 φορτία ΥΦΑ, μέγεθος – ρεκόρ όλων των εποχών, που αντιπροσωπεύουν άνω του 40 % των συνολικών εισαγωγών ενώ εξυπηρέτησαν και τη ζήτηση από γειτονικές χώρες. Τις επόμενες δύο εβδομάδες, πρόσθεσε, θα γεμίσουν προληπτικά οι δεξαμενές της νέας πλωτής δεξαμενής (FSU) στη Ρεβυθούσα προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου σε ετήσια βάση μειώθηκε κατά 15 %, ωστόσο η χρήση των εγκαταστάσεων της Ρεβυθούσας είναι αυξημένη για την κάλυψη των αναγκών των γειτονικών χωρών. Ενδιαφέρον για προμήθεια φυσικού αερίου μέσω της Ρεβυθούσας έχουν εκδηλώσει ως τώρα η Βουλγαρία (που ήδη προμηθεύεται), Ρουμανία, Μολδαβία και Ουκρανία.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star