Κέα

Ανέλκυση ναυαγίου από το λιμενοβραχίονα της Κορησσίας, σε χρόνο ρεκόρ !

Σε χρόνο ρεκόρ (2,5 περίπου χρόνια) για τα ελληνικά δεδομένα και μετά από επίπονες και σύνθετες προσπάθειες πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ανέλκυση του τούρκικου πλοίου «DORDUNCU» που ναυάγησε έξω από το λιμένα της Κορησσίας, μεταφέροντας 193 μετανάστες. Ένα πλοίο χωρίς νηολόγιο και επίσημα έγγραφα ή άδειες.

Για να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα χρειάστηκαν πολλές, γρήγορες και συντονισμένες προσπάθειες της Δημάρχου, κ. Ειρήνης Βελισσαροπούλου, της προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, κ. Κανδιώς Μαραγκού, του προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας, κ. Ειρηναίου Ζερβού και των Λιμενικών Αρχών του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star