Πάνω από 25 φιάλες αίμα, με πνεύμα εθελοντισμού και προσφοράς στον άνθρωπο, από τον Σύλλογο Αιμοδοτών ΑΕΝ Καλύμνου για 4η χρόνια.

Συγκεκριμένα την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, οι φοιτητές της ΑΕΝ προσήλθαν στο κέντρο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Καλύμνου, για να προσφέρουν αίμα, όπως γίνεται ανελλιπώς από το 2019, που δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Αιμοδοτών Φοιτητών ΑΕΝ Καλύμνου, ένα μήνα αμέσως μετά την ίδρυση και λειτουργία της Ακαδημίας.

Εμπνευστής και δημιουργός της κίνησης, ήταν ο τότε Διοικητής της ΑΕΝ και νυν Λιμενάρχης Καλύμνου, αντιπλοίαρχος Λ.Σ., Θεόφιλος Τσαγκάρης.

Πηγή: https://www.palmoskalymnou.gr/%CE%B5%CE%B8%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B1%CE%B9%CE%BC%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1/

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star