Ρεκόρ κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο εννεάμηνο του 2022, ξεπερνώντας το φράγμα των € 40 δισ., επίδοση η οποία αποτελεί ρεκόρ όλων των εποχών τόσο στο υπό εξέταση διάστημα, όσο και στο σύνολο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 41,1% συγκριτικά με πέρυσι με αποτέλεσμα να ξεπεράσουν τη συνολική επίδοση-ρεκόρ του 2021 (ήτοι € 39,9 δισ.).

Σημαντική αύξηση στην αξία των εξαγωγών κατέγραψαν όλοι οι κλάδοι όπως τα βιομηχανικά προϊόντα, τα τρόφιμα, τα χημικά, τα μηχανήματα, οι πρώτες ύλες, τα ποτά, τα καπνά, τα λίπη, τα έλαια κ.ά.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star