Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των κτιρίων στέγασης Λιμενικών Αρχών και των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ανά την επικράτεια, ολοκληρώθηκε ύστερα από συνεργασία της αρμόδιας Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών), της Κτηματικής Υπηρεσίας Ξάνθης και της Λιμενικής Αρχής Πόρτο Λάγους, η μετεγκατάστασή της σε νεόδμητο κτίριο πλησίον του ομώνυμου λιμένα.

Το διώροφο ακίνητο εμβαδού 330 τ.μ., είναι κατασκευασμένο με υλικά σύγχρονης τεχνολογίας ώστε να επιτυγχάνεται η ελάχιστη ενεργειακή κατανάλωση και πληροί όλες τις προδιαγραφές στέγασης μιας Δημόσιας Υπηρεσίας προς την εξυπηρέτηση των πολιτών, ελλήνων και αλλοδαπών τουριστών.

Σημειώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Λιμένων διαχειρίζεται όλα εκείνα τα οικονομικά και τεχνικά θέματα, διενεργεί επιθεωρήσεις και λαμβάνει μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στα 294 κτίρια στέγασης των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας σε όλη την επικράτεια, από τους Οθωνούς έως το Καστελόριζο, καθώς και στα κτιριακά συγκροτήματα των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star