Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας Plastic Pirates – Go Europe! Η πρωτοβουλία ξεκίνησε το 2016 από τη Γερμανία και σταδιακά επεκτάθηκε σε όλη την Ευρώπη με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στην Ελλάδα τον συντονισμό έχει αναλάβει το ΕΛΚΕΘΕ, ενώ οι δράσεις υποστηρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και το υπουργείο Παιδείας. Στόχος της καμπάνιας, που εξελίσσεται παράλληλα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είναι να καταγραφεί η «διείσδυση» των πλαστικών και άλλων απορριμμάτων στα ποτάμια και ρέματα της Ευρώπης, απορρίμματα που στο τέλος καταλήγουν στις θάλασσες μας.

Στις 15/11/2022 ανάλογη δράση πραγματοποιήθηκε στο ρέμα Βαλανάρι στο Πικέρμι, με τη συμμετοχή 25 μαθητών της Γ΄ Γυμνασίου από το 3ο Γυμνάσιο Κορωπίου.

Συντονιστής της στην Ελλάδα είναι ο Κωνσταντίνος Σαραντάκος, προϊστάμενος του τμήματος υποστήριξης μελετών του ΕΛΚΕΘΕ. Όπως εξηγεί, με την καθοδήγηση ειδικών από το ΕΛΚΕΘΕ και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και συνέλεξαν απορρίμματα από την κοίτη του ρέματος ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Κατόπιν τα χώρισαν σε κατηγορίες, τα ζύγισαν και τα κατέγραψαν προκειμένου να υπολογιστεί η αναλογία του κάθε τύπου απορριμμάτων ανά μονάδα επιφανείας. Μια ομάδα παιδιών φωτογράφισε τη διαδικασία και τα απορρίμματα και προσπάθησε να εντοπίσει τις πηγές ρύπανσης. «Με τη βοήθεια των καθηγητών τους, τα παιδιά θα επεξεργαστούν τα δεδομένα που συνέλεξαν και θα τα ανεβάσουν σε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη συνέχεια εμείς θα πιστοποιήσουμε ότι πρόκειται όντως για αληθινά στοιχεία, προσθέτοντας τα δικά μας δεδομένα από μικροπλαστικά μέσα στο νερό, όταν γίνεται και συλλογή δειγμάτων από εκεί. Τα δεδομένα θα ανέβουν σε έναν κοινό για όλη την Ευρώπη διαδραστικό χάρτη, όπου θα είναι διαθέσιμα σε όλους», εξηγεί ο κ. Σαραντάκος.

«Οι δράσεις θα συνεχιστούν όσο το επιτρέπει ο καιρός, θα διακοπούν για τον χειμώνα και θα επαναληφθούν από την άνοιξη σε διάφορα σημεία της Ελλάδας. Είναι μια ωραία εμπειρία για τα παιδιά, που τα φέρνει σε επαφή με το πρόβλημα και τους δείχνει με ποια μεθοδολογία πρέπει να λειτουργεί ένας ερευνητής», καταλήγει ο κ. Σαραντάκος. «Όσο για τα παιδιά που συμμετείχαν στη δράση, νομίζω ότι τους έκανε εντύπωση το πλήθος των διαφορετικών σκουπιδιών που βρήκαν».

Πηγή: Γιώργος Λιάλιος

https://www.kathimerini.gr/society/562137178/plastika-aporrimmata-oi-mikroi-peirates-toy-pikermioy/

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star