Την Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ., στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου Πειραιά πραγματοποιήθηκε η τελετή ορκωμοσίας των αποφοίτων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία» του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Στην τελετή ορκίσθηκαν και απονεμήθηκαν πτυχία σε 20 αποφοίτους του προγράμματος.

Χαιρετισμό απεύθυναν ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δρ Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κ. Απόστολος Παπαποστόλου και ο διευθύνων σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πάρνωνας, κ. Μαρίνος Μπερέτσος.

Τις αρχές του Τμήματος εκπροσώπησαν ο κοσμήτορας της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας, καθηγητής κ. Άγγελος Παντουβάκης, ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, καθηγητής κ. Ιωάννης Θεοτοκάς και ο διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χλωμούδης.

Εκ μέρους του συμβουλίου διοίκησης του πανεπιστημίου παρευρέθησαν οι καθηγητές Σφακιανάκης Μιχαήλ και Φιλιππάκης Μιχαήλ.

Όλοι τους ευχήθηκαν στους απόφοιτους μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, αντάξια των προσπαθειών, των ονείρων και των προσδοκιών τους.

Τον όρκο της καθομολόγησης διάβασε ο πρώτος σε βαθμολογία απόφοιτος κ. Φίλιππος Πολλάτος, ο οποίος φοίτησε στο πρόγραμμα με υποτροφία από τον ΟΛΠ.

Ο διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία», καθηγητής κ. Κωνσταντίνος Χλωμούδης, ευχαρίστησε τους επίσημους προσκεκλημένους για την παρουσία τους και τη συμμετοχή τους στην τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων και επισήμανε ότι οι καθηγητές του προγράμματος θα συνεχίσουν να εργάζονται για την υπηρέτηση των αποστολών του προγράμματος, η κυριότερη των οποίων είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης αιχμής στο γνωστικό αντικείμενο των λιμένων και της παράκτιας οικονομίας, με απώτερο σκοπό οι απόφοιτοι του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών να αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούνται για στελέχη του δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού τομέα στη νέα σύγχρονη αυτή βιομηχανία, των λιμενικών υπηρεσιών και της διαχείρισης των δυνατοτήτων που η θαλάσσια οικονομία προσφέρει, συμβάλλοντας έτσι στην προσωπική τους εξειδίκευση και την ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Πηγή: epixeiro.gr/article/385414

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star