Στην Τρίπολη, μαζί με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, βρέθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης και ο Γενικός Γραμματέας Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, στο πλαίσιο της παρουσίασης του αναπτυξιακού προγράμματος της Περιφέρειας Πελοποννήσου (5/12/2022).

Το αναπτυξιακό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για την «Περιφέρεια Πελοποννήσου 2030» περιλαμβάνει 200+ έργα τα οποία έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση ύψους €5,25 δισ. δημοσίων επενδύσεων και ανάγκη €1,25 δισ. ιδιωτικών επενδύσεων.

Μεταξύ των έργων που ανακοινώθηκαν (οδικών, λιμενικών, αρδευτικών κ.ά.) ήταν και η δημιουργία 2 νέων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, στη Λακωνία (Νεάπολη) και στην Μεσσηνία (Μπούκα). 

Στο πλαίσιο αυτό ο κ. Πλακιωτάκης σημείωσε πως: «η ίδρυση και λειτουργία Σχολής Πλοιάρχων στη Κοινότητα Νεάπολης του Δήμου Μονεμβασιάς, συνάδει με τη μακρά ναυτική παράδοση και την έντονη ενασχόληση με τη ναυτιλία των κατοίκων των Δήμων Μονεμβασιάς, Ελαφονήσου και Κυθήρων, καλύπτει πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και υπηρετεί τη στρατηγική για ενίσχυση της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης και τη μεγαλύτερη απορρόφηση Ελλήνων ναυτικών από την ελληνική και παγκόσμια αγορά εργασίας» και πρόσθεσε ότι «θα προσεγγίζει σε κλίμακα μεγέθους υποδομών, προσωπικού και σπουδαστών, το επίπεδο των υφιστάμενων ΑΕΝ σε Οινούσσες, Σύρο και Κύμη, έχοντας δυναμικότητα 40 ατόμων κατ’ έτος». Η νέα ΑΕΝ Λακωνίας θα στεγαστεί δωρεάν σε κτηριακή υποδομή του Δήμου Μονεμβασιάς, ενώ το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα συνεργαστεί με την Περιφέρεια, τους Δήμους και με όλους τους τοπικούς φορείς, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το όφελος από τη λειτουργία της Ακαδημίας, όχι μόνο για τους νέου ανθρώπους της περιοχής, αλλά και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία της Νεάπολης και των γύρω περιοχών.

Σε ότι αφορά την ίδρυση Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού στη θέση Μπούκα Μεσσηνίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα αξιοποιήσει εκτάσεις που του έχουν παραχωρηθεί από την Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών ήδη από το 1978 (!), με αποκλειστικό σκοπό την ίδρυση ΑΕΝ. Έτσι, έπειτα από τις προκαταρκτικές ενέργειες αξιοποίησης που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, την εκπόνηση προσχεδίων αρχιτεκτονικών μελετών, οικονομοτεχνική εκτίμηση κ.ο.κ. προβλέπεται να δημιουργηθεί μία ολοκληρωμένη πρότυπη εγκατάσταση (campus)που θα περιλαμβάνει Ακαδημία Πλοιάρχων και Μηχανικών, Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, Σχολή Σωστικών & Πυροσβεστικών Μέσων, κοιτώνες και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Πλακιωτάκης, τόνισε ότι «οι εγκαταστάσεις αυτές και κυρίως οι Κοιτώνες και οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις μπορούν να λειτουργήσουν τους 2 καλοκαιρινούς μήνες και ως Κατασκήνωση για τα παιδιά (ή και τις οικογένειες) των Στελεχών του Λ.Σ. και του Υπουργείου Ναυτιλίας γενικότερα».

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star