Εθελοντικός καθαρισμός του βυθού μπροστά από το μικρό λιμενοβραχίονα στη δυτική πλευρά του κεντρικού λιμένα Αγίου Νικολάου!!

Ήταν μια αξιέπαινη πρωτοβουλία από συμπολίτη μας, το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου.

Ο εκπαιδευτής οδηγών και χειριστών ταχύπλοων σκαφών Φίλιππος Μαστορής, με τη συνεργασία του Λιμενικού Ταμείου Αγίου Νικολάου, μερίμνησαν και καθαρίστηκε από τα πάσης φύσεως αντικείμενα ο βυθός της θάλασσας, μπροστά από το μικρό λιμενοβραχίονα του Παραλιακού. Βγήκε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πολλά σχοινιά, σύρματα, λάστιχα και ένα… ποδήλατο!

Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου κ. Γιώργος Λουκάκης ευχαριστεί θερμά το Φίλιππο Μαστορή για την πρωτοβουλία του ώστε να έχουμε καθαρές θάλασσες.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star