Η αναφορά για το Δέλτα Φαλήρου του Συμεών Παληού, του Έλληνα πλοιοκτήτη για παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ελληνικής ναυτιλίας στα εγκαίνια της έκθεσης «Ερχόμεθα προς την Θάλασσαν – 90 χρόνια δράσης του περιοδικού Ναυτικά Χρονικά» που φιλοξενείται στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος Μαρία Τσάκος στη Χίο, είναι χαρακτηριστική της πραγματικότητας του cluster της ναυτιλίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.

Το Δέλτα Φαλήρου, τόσο από την μεριά του Δήμου Παλαιού Φαλήρου όσο και από την μεριά του Δήμου Καλλιθέας, εκατέρωθεν της Λεωφόρου Συγγρού, πράγματι τα τελευταία χρόνια έχει προσελκύσει μεγάλες ναυτιλιακές εταιρίες, οι οποίες έκτισαν σε πολλές περιπτώσεις, εξαιρετικά αρχιτεκτονήματα για να φιλοξενήσουν τα γραφεία τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το κτήριο – κόσμημα του Ομίλου Αγγελικούση.

Η διαθεσιμότητα κατάλληλων οικοπέδων και ακινήτων, όπως επίσης η στρατηγική θέση της περιοχής στο λεκανοπέδιο δίπλα σε βασικούς άξονες (Συγγρού, Εθνική Οδός, Παραλιακή), μαζί με το όμορφο περιβάλλον το οποίο ενισχύεται από τη θάλασσα του φαληρικού όρμου και το πάρκο του Ιδρύματος Σ. Νιάρχου συμβάλλουν στη πρόθεση των ναυτιλιακών εταιριών να εγκατασταθούν στην περιοχή αυτή.

Ο ανταγωνισμός όμως με τον Πειραιά εντείνεται. Η πρόσφατη έλευση του metro στον Πειραιά και οι μεγάλης κλίμακας επενδύσεις που πραγματοποιούνται ήδη στο κλάδο του real estate στην πόλη (βλ. αξιοποίηση του Πύργου Πειραιά, Εγκαταστάσεις Παπαστράτου, πρόβλεψη για ξενοδοχεία στον ΟΛΠ κ.ά.) αρχίζουν να προσελκύουν και πάλι στο μεγάλο λιμένα επιχειρήσεις του ναυτιλιακού cluster.

Τα πλοία δεν μένουν στάσιμα, το ίδιο και τα ναυτιλιακά γραφεία.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star