Το πρόγραμμα Blue schools in the Mediterranean συνεισφέρει στην προσπάθεια προστασίας των θαλασσών και των ωκεανών μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών.

Στις 5 Νοεμβρίου μια ομάδα μαθητών Α και Β τάξης του Γυμνασίου Αγίου Νικολάου μαζί τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός project για την προστασία των θαλασσών, το οποίο προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του σχολικού έτους. Στο πλαίσιο των σχετικών εργασιών θα παραχθεί υλικό (ιστοσελίδα, φυλλάδια, ταινία), θα προσκληθούν ομιλητές, θα υπάρξουν εθελοντικές δράσεις και θα γίνουν εκπαιδευτικές  επισκέψεις.

Η δραστηριότητά του σχολείου θα ελεγχθεί και θα αξιολογηθεί από το Network of European Blue Schools τον Μάιο 2022 για την απονομή της ετικέτας Blue Schools και την επιβράβευση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών. Η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στις περιβαλλοντικές δράσεις του σχολείου και στην προσπάθεια που καταβάλλουμε για ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Η πρώτη δράση στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου.

Η κ. Ελένη Ψόχιου, Τομεάρχης Τμήματος Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Λασιθίου, επισκέφθηκε το σχολείο και μίλησε στα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας για τους «Λεσσεψιανούς Μετανάστες», τα θαλάσσια είδη που μετανάστευσαν στη Μεσόγειο από τον Ινδικό Ωκεανό μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Το φαινόμενο «Λεσσεψιανή μετανάστευση» προέρχεται από το όνομα του Γάλλου μηχανικού F. Lesseps, που πρωτοστάτησε στο εγχείρημα της διάνοιξης της Διώρυγας, η οποία ολοκληρώθηκε το 1869.

Τα παιδιά παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την παρουσίαση  και διατύπωσαν πολλές ερωτήσεις.

Η προστασία των θαλασσών και της ζωής μας είναι θέμα πρωτίστως παιδείας.

Περισσότερα για το πρόγραμμα Blue Schools in the Mediterranean https://www.blueschoolsmed.eu/

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star