Εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο η νομιμοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων στη θέση Τερσανάς της Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων (ΑΔΑ: ΨΙΡΣ4653ΠΩ-6Ε6).

Έχει επίσης εκδοθεί η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την λειτουργία των ανωτέρω υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων (ΑΔΑ:63ΥΔΟΡ1Θ-ΖΗΙ) και ο Φορέας έχει εκκινήσει τη διαδικασία καθορισμού χώρου που εξομοιώνεται με Ζώνη Λιμένα, όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, λαμβάνοντας ταυτόχρονα τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι λιμενικές υποδομές υλοποιήθηκαν με στόχο να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των κατοίκων και παραθεριστών της περιοχής, αναφορικά με την προσωρινή και περιστασιακή πρόσδεση ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών και μικρών λέμβων, μέγιστου μήκους δώδεκα (12) περίπου μέτρων.

Οι συγκεκριμένες λιμενικές υποδομές αποτελούνται από: α) Παραλιακό κρηπίδωμα, συνολικής επιφάνειας 280,00m²  και  β) Ράμπα ανέλκυσης σκαφών, πλάτους 4μ. και μήκους 15μ.

Το κρηπίδωμα χρησιμοποιείται για πρόσδεση ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών και μικρών λέμβων, ενώ στο ανατολικό τμήμα του διαμορφώνεται ράμπα ανέλκυσης/καθέλκυσης σκαφών, η οποία χρησιμοποιείται περιστασιακά.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων κ. Δημήτρης Βιριράκης σε ανάρτησή του στα social media αναφέρει:

«Με την βοήθεια του Υπουργείου Ναυτιλίας (ειδικά του Γ.Γ κ Ευαγγ. Κυριαζόπουλου ) και την καθοριστική παρέμβαση της τέως υπουργού και βουλευτού Χανίων κ Ντόρας Μπακογιάννη στο ΥΠΕΝ για την έκδοση σχετικής εγκύκλιου, το Λιμανάκι στον ΤΕΡΣΑΝΑ Χανίων , δηλαδή η προβλήτα και η ράμπα ,είναι από σήμερα ΝΟΜΙΜΑ.

Χρειάστηκαν συνεχείς προσπάθειες 12 χρόνων για να γίνει αυτό, τόσο από τους προγενέστερους Προέδρους του ΛΤΝ Χανίων, όσο και του πρώην υπουργού κ. Σταθάκη ,δημάρχου κ. Βαμβουκά και αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογέρη.

Το λιμανάκι που είχε κατασκευαστεί το έτος 1968 ως δημόσιο έργο , μετά από καταγγελίες εκρίθη ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΟ το 2011.

Εκτοτε με μακρείς δικαστικούς αγώνες που ακόμη δεν τελείωσαν επιζητείτο το αυτονόητο ,δηλαδή η διατήρηση του, που όμως σκόνταφτε στην ατελείωτη και χρονοβόρο γραφειοκρατία και στις αντιδράσεις πολλών , ιδιωτών και δημ. υπάλληλων.

Το αίσιο τέλος έγινε σήμερα , με την υπογραφή της νομιμοποίησης του λιμένα ,ο οποίος πλέον μπορεί να λειτουργεί και να μπορεί να γίνονται έργα συντήρησης και βελτίωσης του.

Ευχαριστώ όσους συνέβαλαν γι αυτό το αποτέλεσμα, νοιώθω μεγάλη χαρά και ικανοποίηση γι αυτό γιατί ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση.

Τέλος θα δημοσιοποιήσω ότι η νομιμοποίηση του λιμένα αυτού, αποτέλεσε ειδική προσωπική παράκληση του , φίλου, συμμαθητή ,και συγκατοίκου μου Κων Μανωλικακη ,ο οποίος κατά την διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος του ΛΤΝ Χανίων διακινδύνευσε με σύλληψη ,επειδή ενώπιων των μηχανημάτων κατεδάφισης αντέδρασε μαζί με τους κατοίκους και συλλόγους στην κατεδάφιση της προβλήτας και της ράμπας…

Γιατί οι αλήθειες πρέπει να λέγονται …»

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star