Εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη των μαθητών της Γ’ Τάξης του Ναυτικού Τομέα του ΕΠΑ.Λ. Κονιστρών (Δήμος Κύμης – Αλιβερίου Εύβοιας) στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022.

Οι μαθητές και οι καθηγητές συζήτησαν με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο σχετικά με τις προοπτικές του ναυτικού επαγγέλματος, ξεναγήθηκαν στην έκθεση ομοιωμάτων πλοίων που βρίσκεται στο αίθριο και επισκέφτηκαν τον Θάλαμο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας.

Επίσης, τα παιδιά θαύμασαν από κοντά το πλωτό μουσείο Liberty και έζησαν την ιστορία της μεγαλειώδους εξέλιξης της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας.

Τέλος, επισκέφτηκαν το Ναυτικό Σαλόνι που λάμβανε χώρα την ίδια μέρα στο MEC Παιανίας, βλέποντας από κοντά την τεχνολογική εξέλιξη των μικρότερων σκαφών, που στηρίζουν όμως ουσιαστικά την ανάπτυξη του ελληνικού θαλάσσιου τουρισμού.

Τα παιδιά συνόδεψαν οι καθηγητές: Γεώργιος Γερμανάκης και Παναγιώτης Γιαννάκης.

Για περισσότερα σχετικά με το ΕΠΑΛ Κονιστρών, το οποίο είναι ένα από τα καλύτερα ΕΠΑΛ Ναυτικού Τομέα στη χώρα, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star