Το 2022, ο λιμένας του Πειραιά, που διαχειρίζεται η COSCO SHIPPING Ports Limited, κατέλαβε την 9η θέση διεθνώς στον Δείκτη Ναυτιλιακών Κέντρων Xinhua-Baltic (ISCD), μια ετήσια ανεξάρτητη κατάταξη η οποία αξιολογεί συγκριτικά την επίδοση των κορυφαίων πόλεων-λιμένων και των ναυτιλιακών κέντρων σε όλο τον κόσμο. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο λιμένας του Πειραιά αναγνωρίζεται από την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα για το αναπτυξιακό άλμα που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια.

Για περισσότερα στο άρθρο :

https://www.thetoc.gr/…/sep-ae-1dis-i-suneisfora-stin…/

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star