Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία που αποδεικνύουν την ολοένα και πιο στενή σχέση της νέας γενιάς της Χίου με την εμπορική ναυτιλία, έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο ναυτολογίας Χίου, στο πλαίσιο του απολογισμού του έργου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου για το 2022.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε η ανθυπασπιστής Γ. Κονταρούδη, την χρονιά που πέρασαν εκδόθηκαν 222 νέα ναυτικά φυλλάδια καθώς και 56 ανανεώσεις. Μάλιστα όπως ανέφερε ο κεντρικός λιμενάρχης Παντελής Βατούσης, στη Χίο υπάρχουν πάνω από 3.000 ενεργά φυλλάδια, με την τάση να παραμένει γενικά σταθερή με ελάχιστες αυξομειώσεις από χρονιά σε χρονιά.

Το σημαντικό έργο του Γραφείου Ναυτολογίας πιστοποιούν και τα υπόλοιπα στοιχεία, από τα οποία προκύπτει ότι καταγράφηκαν 180 περιπτώσεις ανανεώσεις διπλωμάτων ναυτικών, 29 αιτήσεις για επίδομα εργασίας, 297 θεωρήσεις πιστοποιητικών θαλάσσιας υπηρεσίας σε πλοίο με ξένη σημαία και 58 χορηγήσεις εφάπαξ αξιωματικών, συνταξιούχων του ΝΑΤ ή συνταξιούχων άλλων ταμείων.

Το αγκυροβόλιο της Χίου

Εξίσου ενδιαφέροντα ήταν και τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για το αγκυροβόλιο της Χίου αφού το 2022, 431 πλοία κατέπλευσαν στο αγκυροβόλιο του νησιού, αριθμός ελάχιστα μειωμένος σε σχέση με το 2021.

Όπως εξήγησε ο κεντρικός λιμενάρχης Χίου Παντελής Βατούσης, η μείωση οφείλεται στο γεγονός του πολέμου στην Ουκρανία και της γενικότερης κρίσης στα Στενά, με αποτέλεσμα ο αριθμός να μειωθεί από τα 500 πλοία το 2021 στα 431, το 2022.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star