Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του 2ου Γενικού Λυκείου Αλιβερίου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη στη Σχολή Πλοιάρχων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Κύμης.

Εκεί ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή της Σχολής κ. Θεοδωρόπουλο για το έργο, το πρόγραμμα σπουδών, τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρει η Σχολή και από τους τελειόφοιτους σπουδαστές για τον προσομοιωτή γέφυρας πλοίου, όπου αυτοί εκπαιδεύονται στη ναυσιπλοΐα μέσω των οργάνων.

Η Α.Ε.Ν. ανήκει στην Ανώτατη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκπαιδεύει μελλοντικούς Αξιωματικούς του Εμπορικού Ναυτικού που θα στελεχώσουν τον ελληνικό στόλο.

Η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας με τίτλο «Από το Λύκειο στο χώρο Εργασίας – Μελέτη περίπτωσης επαγγελμάτων από τα προσφερόμενα Επιστημονικά Πεδία» που συντονίζει η εκπαιδευτικός Κονδύλω Γλάρου.

Σκοπός της επίσκεψης ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές, τους οποίους συνόδεψαν επίσης οι εκπαιδευτικοί   Ελένη Ηλία και Αθηνά Πούρη, για τα ναυτικά επαγγέλματα και την σταδιοδρομία στη θάλασσα.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star