Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Σύρου ιδρύθηκε πριν από έξι δεκαετίες ως Δημόσια Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού με απόφαση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας επί υπουργίας Γ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ και έκτοτε στεγάζεται στο ιστορικό κτίριο που φιλοξενούσε από τον προπερασμένο αιώνα την Αγγλική Τηλεγραφική Εταιρεία το οποίο ανήκε στην διάδοχη εταιρεία CABLE AND WIRELESS LIMITED, της περίφημης Ανατολικής Τηλεγραφικής Εταιρείας – THE EASTERN TELEGRAPH COMPANY LIMITED με έδρα το Λονδίνο.

Οι πρώτες συζητήσεις για τη λειτουργία ανάλογης σχολής στη Σύρο, σημαντικό ναυτιλιακό κέντρο της εποχής, είχαν ξεκινήσει ήδη από τη δεκαετία του ‘50, ενώ τελικά η ίδρυσή της αποφασίστηκε τον Σεπτέμβριο του 1960 μετά από αίτημα που κατέθεσε ο τότε δήμαρχος Σύρου Σταύρος Βαφίας στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

“Στα πλαίσια των γινομένων εισηγήσεων προς τον Υπουργό Συντονισμού κ. Αρ. Πρωτοπαπαδάκη κατά την προ μηνών άφιξή του στη Σύρο, για την ανάπτυξη της ναυτικής και τεχνικής εκπαίδευσης στην πόλη μας, για τη δημιουργία των προϋποθέσεων της εξασφάλισης επαγγελματικού προσανατολισμού στους νέους της πόλης μας, βάσει των φυσικών προσόντων της Σύρου και της ναυτικής και μηχανουργικής παραδόσεως, αποφασίστηκε, κατόπιν του δηλωθέντος προς αυτό ενδιαφέροντος του κ. Πρωτοπαπαδάκη, η ίδρυση στην πόλη μας Σχολής Εμποροπλοιάρχων, ισότιμη με τη σχόλη Ασπρόπυργου, Ύδρας και Κύμης” γράφει η εφημερίδα “Θάρρος” στις 30 Σεπτεμβρίου του 1960 ενώ, λίγους μήνες μετά, στις 15 Φεβρουαρίου 1961 ανακοινώνει ότι: ”Ιδρύθη η Σχολή Εμποροπλοιάρχων. Η νέα αυτή κατάκτηση της Σύρου οφείλεται στο έντονο ενδιαφέρον των κ. κ. Υπουργών Συντονισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας και του κύριου Υφυπουργού Οικονομικών. Θα εγκατασταθεί στο κτίριο του τέως Αγγλικού Τηλεγραφείου και προβλέπεται να λειτουργήσει από το προσεχές σχολικό έτος (…) Οι σχετικές εργασίες θα επιδιωχθούν να εκτελεστούν όσο το δυνατόν γρηγορότερα ώστε να καταστεί δυνατόν να λειτουργήσει η σχολή από το προσεχές σχολικό έτος. Κατά τις επισκευές προβλέπονται αίθουσες διδασκαλίας, προμήθεια εποπτικών μέσων, γραφείων κλπ, και η δημιουργία κοιτώνων για 80 μαθητές. Οι μαθητές θα είναι εσωτερικοί. Θα εισάγονται κατ’ έτος 40 μαθητές απόφοιτοι γυμνασίου ή Εμπορικής Σχολής. Η φοίτηση θα είναι διετής”.

Η λειτουργία της Σχολής ξεκίνησε τελικώς το 1962 ενώ στις 3 Φεβρουαρίου 1963 έλαβαν χώρα τα επίσημα εγκαίνια, παρουσία του υπουργού Ναυτιλίας Στέλιου Κωτιάδη και του γενικού γραμματέα του υπουργείου, Γεωργίου Ζέπου.

Η Σχολή σήμερα
Στα 60 χρόνια που μεσολάβησαν από τότε, η ΑΕΝ/Σύρου έχει κατορθώσει να πρωτοστατεί μέσω των 1.910 και πλέον αποφοίτων της στις θάλασσες όλων των ηπείρων. Σήμερα, η φοίτηση σε αυτήν είναι τετραετής ενώ κάθε χρόνο εκπαιδεύει 150-160 σπουδαστές ώστε να ακολουθήσουν αύριο ένα δύσκολο μα προσοδοφόρο επάγγελμα. Εξακολουθεί να στεγάζεται στο ίδιο κτήριο στους κοιτώνες του οποίου φιλοξενεί 30 σπουδαστές ετησίως, ενώ στις εγκαταστάσεις της θα βρούμε πλέον χώρους εργαστηρίων και ψυχαγωγίας.

Για περισσότερα στο άρθρο της «Κοινής Γνώμης»:
https://www.koinignomi.gr/news/koinonia/2023/02/03/mia-mikri-sholi-me-megali-istoria.html?fbclid=IwAR3hqUtk1yLmVj9R0b2BD0nzOVPz637O5q3YWaXVBsqn4_GVZDhf-B_pYeU

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star