Ξεκίνησαν, στις 26/2/2023, από το Λιμένα της Πάτρας 11 containers με 110 τόνους ανθρωπιστική βοήθεια για την Τουρκία. Η συγκεκριμένη αποστολή οργανώθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών (#HellenicAid), την ΚΕΔΕ, τις Περιφέρειες Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου καθώς και με την υποστήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας.

Επιπλέον 26 τόνοι υγειονομικό υλικό και είδη πρώτης ανάγκης προσγειώθηκαν στις 25/2/2023 στη Συρία με την συνδρομή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Η υποστήριξη των πληγέντων γειτόνων μας από τον καταστροφικό σεισμό συνεχίζεται…

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star