Με μέριμνα της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 19.12.2022 η προσωρινή μετεγκατάσταση της Mονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του ΛΣ από το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας (ΕΑΚΝ) Αγίου Κοσμά (Ελληνικό), σε κτίριο εμβαδού 2.800 τ.μ. εντός του Λιμένα του Πειραιά.

Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια η ΟΛΠ ΑΕ, η οποία παραχώρησε άνευ ανταλλάγματος για δυο (2) έτη το εν λόγω κτίριο, περιβάλλοντα χώρο 530 τ.μ. για τα υπηρεσιακά οχήματα καθώς και δεκαπέντε (15) προκατασκευασμένους οικίσκους και τρία (3) εμπορευματοκιβώτια τα οποία εγκαταστάθηκαν εντός το κτιρίου για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η δαπάνη για την προμήθεια των προκατασκευασμένων οικίσκων και για την εσωτερική διαμόρφωση των χώρων ύψους περίπου € 159.000,00 καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από την ΟΛΠ Α.Ε.

Η εν λόγω προσωρινή μετεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αναβλητικής αίρεσης του νόμου που ρυθμίζει τα θέματα του νέου Πάρκου του Ελληνικού.

Σημειώνεται πως τόσο ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων Ευάγγελος Κυριαζόπουλος όσο και ο Αρχηγός του Λ.Σ. Αντιναύαρχος Γιώργος Αλεξανδράκης ασχολήθηκαν από κοινού για να βρουν άμεσα ικανό και επιχειρησιακά έτοιμο χώρο σε όλη την Αττική προκειμένου να καλυφθεί αυτή η μεταβατική περίοδος μέχρι την μόνιμη μετεγκατάσταση της ΜΥΑ.

Υπενθυμίζεται ότι για την μόνιμη μετεγκατάσταση της ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σε νέες

εγκαταστάσεις εντός παραχωρημένης έκτασης περίπου τριανταπέντε (35) στρεμμάτων στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά, υπεγράφη την 07.09.2020 Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Φορέας Λειτουργίας) του «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» (Φορέας υλοποίησης) και του Ταμείου Αξιοποίησης ιδιωτικής Περιουσίας

του Δημοσίου Α.Ε (Φορέας Χρηματοδότησης) για την υλοποίηση του έργου

«Μετεγκατάσταση Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών/Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ εντός Ν.Ο Σκαραμαγκά».

Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν:

α. Κτιριακές εγκαταστάσεις, ειδικότερα κτίρια Διοικητηρίου (Ε=400 τ.μ.), στρατωνισμού- Επιχειρήσεων (Ε=2.539 τ.μ.), Γυμναστηρίου-Αποθηκών (Ε=552 τ.μ.) και Shooting House

(E=1.022 τ.μ.), προϋπολογισμού € 6.057.400. Το σύνολο των μελετών των κτιριακών έργων, πλην της ηλεκτρολογικής, υλοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, ενώ με μέριμνα του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. υλοποιήθηκε η ηλεκτρολογική μελέτη.

β. Λιμενικές εγκαταστάσεις προϋπολογισμού € 3.000.800. Η εν λόγω μελέτη υλοποιήθηκε με μέριμνα του ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.

Τα δύο υποέργα συμβασιοποιήθηκαν εντός του 2022 από το ΓΕΝ/Γ4. Ειδικότερα:

α. Οικονομικός φορέας για το έργο «Εγκαταστάσεις ΜΥΑ Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στο Ν.Ο Σκαραμαγκά», αναδείχτηκε η «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με οικονομική προσφορά €3.194.328,77.

β. Οικονομικός φορέας για την «Κατασκευή λιμενίσκου πλωτών μέσων της ΜΥΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ στο Ν.Ο Σκαραμαγκά» αναδείχτηκε η «ΜΕΤΡΟ Α.Τ.Ε.», με οικονομική προσφορά €1.778.834,81.

Τα υποέργα βρίσκονται σε εξέλιξη υπό τη συνεχή παρακολούθηση των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και έχουν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσής του (20) είκοσι μήνες. Η περίοδος της πανδημίας αλλά και η κατακόρυφη αύξηση των οικοδομικών υλικών λόγω της ενεργειακής κρίσης, καθυστέρησαν την πρόοδο του έργου.

Τέλος σημειώνεται πως στις 22/2/2023 πραγματοποιήθηκε τελετή αποδοχής της δωρεάς του ΟΛΠ στις νέες προσωρινές εγκαταστάσεις της ΜΥΑ παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας κ. Ι. Πλακιωτάκη, του Υφυπουργού κ. Κ. Κατσαφάφου, του Γενικού Γραμματέα Λιμένων κ. Ε. Κυριαζόπουλου, του Αρχηγού του ΛΣ Αντιναυάρχου Γ. Αλεξανδράκη και του Προέδρου της ΟΛΠ ΑΕ, Yu Zenggang, τον οποίον το υπουργείο Ναυτιλίας τον ευχαριστεί ιδιαίτερα για την άμεση κάλυψη (και) αυτής της ανάγκης.

Αξίζει να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο βάρος της επιτυχημένης αυτής μετεγκατάστασης από την μεριά του Υπουργείου Ναυτιλίας ανέλαβε ο Δ/ντής της Δ/νσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών Αντιπλοίαρχος (Τ) Αντώνης Γλυνός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού & Μελετών Κτιριακών Έργων κα. Παναγιώτα Αλιφεροπούλου και ο Διοικητής της ΜΥΑ Αρχιπλοίαρχος Ιωάννης Παπαδάκης.

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star