Το αίτημα (ήδη από το 2003) της καταδυτικής κοινότητας για την ύπαρξη θεσμικής διαδικασίας ασφαλούς πόντισης πλοίων για καταδυτικούς σκοπούς έγινε πραγματικότητα!

Έτσι, κατ΄ εξουσιοδότηση της διάταξης του αρ. 41 του ν. 3153/2003 εκδόθηκε με πρόταση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων Απόφαση (ΦΕΚ 2968/Β/5-5-2023) από τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, που θέτει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ώστε να παρέχεται η δυνατότητα κατόπιν αίτησης σε ενδιαφερόμενους  να βυθίζουν σε συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή πλοία, ναυάγια, πλωτά ναυπηγήματα ή άλλα τεχνητά καταφύγια ιχθύων με σκοπό τη δημιουργία πυρήνα υποθαλάσσιας ζωής ή την εκπαίδευση ή ξενάγηση αυτοδυτών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να είναι δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, αλιευτικοί συνεταιρισμοί, όπως αναφέρονται στη διάταξη του αρ. 41 ν.3153/2003.

Σημειώνεται για την υποθαλάσσια επίσκεψη μιας τέτοιας πόντισης ΔΕΝ απαιτείται καταβολή οικονομικού αντιτίμου από τους αυτοδύτες.  

Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται και οι μετέπειτα υποχρεώσεις των φορέων που έχουν αιτηθεί την πόντιση, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, την προστασία του περιβάλλοντος και των χώρων αλιευτικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος καθώς και ζητήματα εθνικής άμυνας.

Για την έκδοση απόφασης σε κάθε αίτημα που υποβάλλεται συμπράττουν οι Υπουργοί Ναυτιλίας, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, μετά από γνώμες σχετικών υπηρεσιών, τις οποίες συγκεντρώνει η Διεύθυνση Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, που επιμελείται και την ανωτέρω απόφαση.

Με την διαδικασία αυτή εξασφαλίζεται η ασφαλής και φιλο-περιβαλλοντική πόντιση πλοίων και άλλων ναυπηγημάτων προκειμένου να εμπλουτιστεί περαιτέρω το υποθαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας, για την άσκηση καταδύσεων αναψυχής αλλά και της δημιουργίας πρόσφορων συνθηκών για την δημιουργία πυρήνων υποθαλάσσιας ζωής.      

Advertisement
%d bloggers like this:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star